Hvorfor skal man dyrke godt språk?

For meg vitner godt språk om kvalitet. Kvalitet skaper tillit. Og det gjelder i alle ledd: Min tillit svekkes hvis et produkt skjemmes av klossete språk. Gode produkter fortjener bedre. Husk at form henger nøye sammen med innhold.

Med presis kommunikasjon unngår du misforståelser og frustrasjon. Du fremstår som profesjonell og får mer fornøyde kunder. Det kan lønne seg å ikke undervurdere verdien av godt språk!

Hvordan kan Språkbruket hjelpe deg? Se Tjenester.