Språkvask

Språkvask handler om å korrekturlese og redigere en tekst for å sikre

  • at grammatikk og rettskrivning er korrekt
  • at språket flyter godt
  • at teksten er tilpasset til målgruppen

Språkrådets kompetanseprøve

Språkrådet holder med jevne mellomrom kompetanseprøver for språkkonsulenter. De konsulentene som har bestått, er svært gode korrekturlesere og språkvaskere som Språkrådet kan anbefale uten forbehold.