Skriving av informasjonsmateriell

Hva innebærer det?

Med skriving av informasjonsmateriell mener jeg å forfatte innhold til f.eks. brukerhåndbøker, brosjyrer og websider. Jeg kan hjelpe dere med å få informasjon ned på papiret og å tilpasse budskapet til målgruppen.

Hvorfor?

Det kan være positivt for sluttresultatet at en utenforstående forfatter bidrar i prosessen. Lang erfaring som teknisk forfatter gjør at jeg raskt setter meg inn i nye fagområder. Samtidig vil jeg som utenforstående lett kunne sette meg i lesernes sted.

Hvordan?

Et vellykket resultat forutsetter et nært samarbeid mellom forfatter og kunde. Det er kundens medarbeidere som kan faget og kjenner målgruppen, mens jeg kan bidra med å strukturere og presentere det de kan.

Programvare: I tillegg til Office-pakken behersker jeg for eksempel FrameMaker, Adobe Acrobat og dokumentasjonsverktøy som RoboHelp og Doc-To-Help.