Språkvask

Språkvask handlar om å korrekturlese og redigere ein tekst for å sikre

  • at grammatikk og rettskriving er korrekt
  • at språket flyt godt
  • at teksten er tilpassa til målgruppa

Språkrådets kompetanseprøve

Språkrådet held med jamne mellomrom kompetanseprøver for språkkonsulentar. Dei konsulentane som har greidd prøva, er svært gode korrekturlesarar og språkvaskarar, og Språkrådet kan gå god for dei utan atterhald.