Om Språkbruket

Språkbruket held til i Førde og vender seg til bedrifter som har behov for språktenester.

Kven arbeider der?

Namnet mitt er Jorunn Seim. Eg er utdanna cand.philol. med faga engelsk fagomsetjing, psykologi og translatologi. Før eg i 2009 starta Språkbruket, var eg i nesten 15 år tilsett i eit av dei største omsetjingsbyråa i landet, der eg arbeidde som både omsetjar, teknisk forfattar og prosjektleiar. I tillegg til dette har eg praktisk-pedagogisk utdanning og undervisningserfaring.

Last ned presentasjon på nynorsk (PDF)

Følg Språkbruket på Facebook: www.facebook.com/spraakbruket