Kurs

På førespurnad kan eg òg halde kurs om tema som er knytte til tenestene Språkbruket tilbyr.

Eksempel på tema som kan vere aktuelle:

  • skriving av informasjonsmateriell
  • oppfrisking av norskkunnskapar
  • klarspråk