Omsette bøker

Nedanfor finn du ei oversikt over bøker som Jorunn Seim har sett om til norsk.

  Swanson, S.J. & Becker, D.R. (2013). Individual Placement and Support – en praktisk veileder. Oslo: Attføringsbedriftene.
  Klitmøller, J. & Sommer, D. (2015). Læring, dannelse og utvikling – kvalifisering for fremtiden i barnehage og skole. Oslo: Pedagogisk forum.
  Broström, S. & Frøkjær, T. (2016). Realfag i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum.
  Schultz Jørgensen, P. (2016). Styrk barnas karakter – et forsvar for barn, barndom og karakterdannelse. Oslo: Pedagogisk forum.
  Kärre, A. (2017). Leken matematikk i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum.
  Juul, J. (2017). Lederulver: det livsviktige lederskapet i familien. Oslo: Pedagogisk forum.
  Linder, A. (2019). Profesjonell relasjonskompetanse. Oslo: Pedagogisk forum.
Öhman, M. (2020). Vern om barnas lekestyrke. Oslo: Pedagogisk forum.